header-home

Volgens een hardnekkige romantische opvatting floreren schrijvers uitstekend in afzondering.

Watershed ziet dat anders. Kluizenaarschap is geen conditio sine qua non voor meesterwerken. Toetsenbordjunks en trapkastbewoners verdienen zichtbaarheid. Watershed geeft schrijvers een stevige duw in hun rug. Daarheen. Ja, die kant op. Naar dat podium.

Slik Live is onze zondagmatinee, viermaal per jaar in Eindhoven. Op het podium zetten we bewust jonge talenten naast bekende Nederlandse schrijvers. In een mix van voordrachten, soundscapes en live muziek.

Slik Podcast is de literaire podcast van Watershed, waar schrijvers van naam of naderende faam een bijdrage aan leveren. Het kwartaalthema wisselt – van dead pets tot jerks – maar schurkt zich altijd tegen schaamte of schuld aan.

Ugly Candy is ons toekomstige, internationale magazine dat één keer per jaar met twaalf korte verhalen een staalkaart biedt van het beste dat de Nederlandse literaire scene dat jaar te bieden had. Vertaald in het Engels, voor lezers in (vooralsnog) Engeland en de Verenigde Staten.

Talent is niet alleen aangeboren. Een enkeling vertrouwt op zijn literair begaafde ouders. Maar omgang met het alfabet kun je niet erven. Naast DNA heb je nog drieëntwintig letters nodig. Literair talent gaat pas fonkelen na veel tijd en aandacht.  Watershed biedt interdisciplinaire talentontwikkeling voor schrijvers.

Watershed is niet alleen gericht op literaire woorden, niet alleen gefixeerd op het boek, maar ook op podiumpresentaties, digitale aanwezigheid of de inzet van literaire taal op het terrein van communicatie, journalistiek en marketing.

We werken aan een internationaal masterprogramma. Een masterprogramma dat aansluit bij de interdisciplinaire context waarin hedendaagse schrijvers opereren. En met als educatief uitgangspunt critical (onderzoekend) en engaged thinking.

Camp Cushy is de naam van onze literaire bootcamp – een zomervijfdaagse – de opmaat voor ons masterprogramma. In de rest van het jaar bieden we verkorte weekendversies van Camp Cushy en avondvullende masterclasses.

Taal begint bij de primaten. Dat vertelt het leesplankje: aap, noot, mies. Onze favoriete apensoort is de maki oftewel lemur. Vooral de jonge maki spreekt ons aan. Die is speels, onderzoekend, op interactie gericht.

Little Lemur is de naam van ons netwerk. Het verbindt schrijvers met de samenleving. Apen evolueren. Little Lemur ook. Journalistiek, marketing en communicatiesector hebben schreeuwend behoefte aan nieuwe ideeën. Schrijvers kunnen daar met hun creativiteit en literaire technieken fundamentele bijdragen aan leveren.

Nu al promoten we het werk van schrijvers online, in print en op podia. Met Little Lemur slingeren we een tak verder. We brengen schrijvers in contact met opdrachtgevers in bedrijven, overheids- of culturele organisaties. We leveren literaire teksten in opdracht, bedenken met opdrachtgevers nieuwe communicatieconcepten en nieuwe vormen voor journalistiek en marketing.

About Watershed

Zijn schrijvers evolutionair een aftakking van de inktvissen? Ja en nee.

Ja, want beiden behoren tot de familie der weekdieren. Nee, want inktvissen gebruiken hun zwarte vloeistof om belagers te weren. Schrijvers gebruiken hun inkt om sporen achter te laten.

Schrijvers verzetten zinnen, bakens en bergen. Met hun woorden veranderen ze duizend-en-één werelden, waaronder de waarneembare. Dat is geen wens. Het is een noodzaak.

Watershed is de Zuid-Nederlandse literaire organisatie die schrijvers helpt hun sporen opvallend te maken, hun talent te ontwikkelen. In masterclasses, op podia, online, in het buitenland, op onze toekomstige academie. Watershed ziet literatuur niet als een genre, maar als een kwaliteit.

Watershed likes liquid literature.

Taal die buiten haar bedding treedt. Schrijfkunst die met andere disciplines durft te vervloeien, ook buiten de cultuurhoek.